Pytanie
W 2009 r. podatnik zamienił się na mieszkania z matką. Zamiana potwierdzona została aktem notarialnym. Podatnik był w posiadaniu mieszkania o wartości 100.000 zł. Mieszkanie oddał matce i w zamian otrzymał mieszkanie o wartości 150.000 zł. Następnie w 2011 r. mieszkanie sprzedał za kwotę 200.000 zł i w tym samym roku przeznaczył 150.000 zł na zakup nowego mieszkania.
Jak ustalić dochód do opodatkowania?
Przychody wynoszą 200.000 zł, a jaka będzie kwota kosztów uzyskania przychodów?
Czy kosztem będzie kwota jaką podatnik przeznaczył na zakup pierwszego mieszkania (które oddał matce), bo właśnie za to mieszkanie podatnik otrzymał od matki jej nieruchomość, którą potem sprzedał?
Czy też będzie to kwota 100.000 zł (bo tak zostało wycenione w akcie notarialnym pierwsze mieszkanie podatnika, które oddał matce)?