Pytanie
Jak opodatkować sprzedaż budynków i gruntu po zakończeniu działalności (spółka jawna osób fizycznych), nabytych przed 1993 r., gdzie nie nastąpiło ulepszenie, a jedynie dokonywano remontów od których odliczano VAT?
W spisie z natury na zakończenie działalności nie odprowadzono od nich VAT, jako środków nabytych przed 1993 r.
Czy dla odpowiedzi ma znaczenie, czy sprzedajemy sam grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu lub grunt wraz z budynkami? Czy niezależnie od odpowiedzi, można zawiadomić US o wyborze opodatkowania VAT ww. transakcji sprzedaży gruntu wraz z budynkami przed zawarciem transakcji (na wszelki wypadek)? Jak należy wycenić dla celów spisu z natury kotłownie - środek trwały, przy której budowie odliczano podatek VAT, która jest aktualnie w 100% zamortyzowana, gdzie do ewidencji smrodków trwałych wpisano jedynie kocioł jako urządzenie? Czy można samodzielnie określić cenę rynkową dla celów spisu z natury dla podatku VAT przy zakończeniu działalności dla ww. używanego kotła?