Pytanie
Pracownica spółki z o.o., wynajmuje tej spółce samochód osobowy na podstawie umowy najmu. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z ustalonym miesięcznym czynszem kwoty 200 zł, płatnej dwa razy w roku: w czerwcu za okres I-VI i w grudniu za okres VII-XII. Pracownica oprócz zatrudnienia w tej spółce nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest także żoną jednego ze wspólników. Samochód jest wykorzystywany przez różnych pracowników w celach służbowych (m.in. do zaopatrzenia, jazdy do innego miejsca działalności, załatwiania spraw w urzędach itp.).
W jaki sposób pracownica powinna opodatkować ten przychód, czy należy zgłosić taką umowę do urzędu skarbowego?
W jakim PIT powinien być ten dochód wykazany i w którym momencie - zapłaty czy po roku?