Pytanie
Jak od dnia 1 stycznia 2014 r. będziemy rozliczać na gruncie VAT refaktury dotyczące usług telekomunikacyjnych?
Podpisaliśmy umowę najmu z firmą X. Zaznaczono w niej, że będziemy obciążać kontrahenta za usługi telekomunikacyjne na podstawie naszych faktur.
Czy obowiązek podatkowy w przypadku takiej refaktury powinniśmy ustalać zgodnie z datą wystawienia przez nas faktury na najemcę?
Dla przykładu, w lutym otrzymujemy fakturę za usługi styczniowe i refakturujemy je na kontrahenta z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia.
Czy luty 2014 r. będzie dla nas jako refakturującego usługi telekomunikacyjne właściwym miesiącem rozliczenia?