Pytanie
Spółka zakończyła wynikiem pozytywnym pracę B R, która spełnia wymogi art. 16b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. i zaliczyła ją do WNiP. Jednakże umowa na wykonanie projektu celowego uznaje umowę za wykonaną dopiero w momencie wdrożenia (zastosowania) wyników. W związku z tym na etapie wdrożenia muszą być wykonane jeszcze dwa etapy:
1) wykonanie stanowiska do montażu podzespołów mechanicznych i elektronicznych - termin - maj 2012 r.,
2) opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej i wykonanie partii próbnej - termin - wrzesień 2012 r.
Jak należy zaewidencjonować te wydatki (koszty)?
Naszym zdaniem koszty opracowania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej oraz wykonania partii próbnej powinny zwiększyć wartość początkową stanowiska. Nie ma pewności czy wykonana partia próbna zostanie w przyszłości sprzedana.