Pytanie
Samochód objęty AC uczestniczył w kolizji drogowej, którą zgłoszono ubezpieczycielowi. Do właściciela samochodu uczestniczącego w kolizji zgłosiła się firma X, która nie uczestniczyła w procesie likwidacji szkody z woli ubezpieczyciela. Owa firma X proponowała wynajęcie samochodu z wyraźnie "wyższego segmentu" z propozycją wynajmu na okres 30 dni, oznaczając cenę tego wynajmu w przesłanej fakturze. Jednocześnie do faktury załączono oświadczenie innej firmy np. Y o tym, że wynajmujący samochód obowiązany jest zapłacić tylko VAT. Z oświadczenia firmy Y wynika, że cena netto za wynajem zostanie wyegzekwowana od ubezpieczyciela.
Jak owe zdarzenie należy ująć w księgach rachunkowych, a zwłaszcza koszty jego używania, fakturę za wynajem oraz jak rozliczyć VAT, wiedząc, że wynajęty samochód wykorzystano do działalności opodatkowanej (VAT)?