Pytanie
Jak należy opodatkować usługi cięcia i transportowe, które towarzyszą sprzedaży towarów w następujących przypadkach?
1) Na fakturze występuje towar podlegający odwrotnemu obciążeniu, usługa cięcia i transport,
2) Na fakturze występuje zarówno towar podlegający, jak i niepodlegający odwrotnemu obciążeniu, usługi cięcia wykonano do towaru podlegającego odwrotnemu obciążeniu i do towaru niepodlegającego odwrotnemu obciążeniu zaś usługa transportowa dotyczy wszystkich towarów. Oba podmioty gospodarcze to czynni podatnicy VAT, usługa cięcia – może być własna lub zlecona obcej firmie, transport zlecony obcej firmie.