Pytanie
Pan Fedak Zdzisław w Zakończeniu roku 2011, Rachunkowość, str. 122, kolumna druga, pisze: "Szczególny przypadek stanowią zagrożenia wynikające z zawarcia długotrwałych umów na indywidualne, niepowtarzalne zamówienia budowy, np. domów przez developerów, obiektów przemysłowych (...), których to umów nie dotyczą postanowienia art. 34a, 34c, 34d ustawy, gdyż ich przedmiotem nie są usługi."
Podatnik buduje hale produkcyjne na indywidualne zamówienia podmiotów gospodarczych.
Czy rozliczenie zamówienia budowy obiektu przemysłowego należy ocenić przez pryzmat art. 34a, 34c, 34d u.o.r. oraz KSR nr 3?
Czym różni się zapis art. 647-658 Kodeksu cywilnego od uregulowań w KSR nr 3?
Jak należy odróżnić robotę budowlaną od usługi budowlanej i od obiektu budowlanego?