Pytanie
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) chcę rozszerzyć działalność gospodarczą o rolnictwo (m.in. uprawa kukurydzy, rzepaku).
Jak należy ewidencjonować operacje związane z ww. działalnością, czy jest jakaś publikacja która poświęcona jest temu?
Operacje to np.:
1) zakup siewu,
2) zakup nawozów i środków ochrony roślin,
3) siew przy użyciu własnych maszyn (amortyzacja, paliwo),
4) zbiór przy użyciu własnych maszyn,
5) magazynowanie we własnych silosach,
6) jak ustalić wartość zebranych zbóż,
7) na jakich kontach ewidencjonować nakłady na ww. operacje.
Dotychczas mój rok obrotowy był zgodny z rokiem kalendarzowym, natomiast teraz może nie pokrywać się (gdyż może być siew przed zimą, a zbiór jesienią w przyszłym roku).