Pytanie
Pracodawca podpisał umowę o prace interwencyjne od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kwota na umowie do refundacji 790 zł plus składki ZUS. Uzyskał zwrot refundacji tylko za jeden miesiąc tj. za czerwiec 2013 r. w kwocie 770 zł wraz ze składkami ZUS. Z dniem 1 lipca 2014 r. pracownik porzucił stanowisko pracy. Umowa została rozwiązana na podstawie art. 52 k.p. Zgodnie z umową byli kierowani inni kandydaci na podmianę stanowiska, lecz pracodawca nie zgodził się na nikogo. Pierwsza refundacja była wypłacona 10 sierpnia 2013 r. Pracodawca zobowiązany jest do proporcjonalnego zwrotu kwoty z tytułu niedotrzymania warunków umowy do końca jej trwania.
Od której kwoty mają być naliczane odsetki ustawowe?
W jakiej wysokości szacuje się kwota zwrotu proporcjonalnego?
Na bazie jakiej kwoty został obliczony?