Pytanie
Działka X na której projektuje się sieć w ewidencji gruntów oznaczona jako użytek droga i posiadacz samoistny zarządca drogi. Natomiast w terenie droga powiatowa przebiega w zupełnie innym miejscu, na innej działce co potwierdza prowadzona przez zarządcę ewidencja dróg. Działka X może rzeczywiście stanowić w terenie drogę, natomiast zarządca drogi praktycznie nie prowadzi żadnej działalności i nie utrzymuje gruntów po których miałaby przebiegać sieć. Formalnie zarządca drogi nic nie ma do tej działki prócz tego, że błędnie widnieje w ewidencji jako samoistny posiadacz.
Jak ma postąpić zarządca drogi w przypadku, gdy występuje do niego inwestor z prośbą o uzgodnienie trasy projektowanej sieci np. elektroenergetycznej?