Pytanie
Firma zakupiła w czerwcu i przyjęła do użytkowania liecncję na oprogramowanie o wartości poniżej 3500 zł. W lipcu nastąpiło ujawnienie tej wartości niematerialnej i prawnej i wprowadzenie jej do ewidencji środków trwałych i WNiP. Zasady wprowadzenia do ewidencji srodków niskocennych zawierają uregulowania wewnętrzne firmy.
Czy w związku z tym możemy amortyzować ten środek jednorazowo - zgodnie z art. 16d ust. 1 u.p.d.o.p.?
W jakim miesiącu - w miesiącu przyjęcia do ewidencji - lipcu (art. 16d mówi o miesiącu przyjęcia do używania, który w tym przypadku już upłynął), czy w miesiącu kolejnym - sierpniu (zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.)?
Czy raczej trzeba amortyzować liniowo od miesiąca następujacego po miesiącu przyjęcia do ewidencji - zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.?