Projekt dotyczący pełnomocnika rząd przyjął w trybie obiegowym 15 stycznia, a za przygotowanie odpowiednich przepisów ma być odpowiedzialny wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Natomiast we wtorek 19 stycznia Grzegorz Piechowiak został nowym wiceministrem rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnikiem ds. inwestycji zagranicznych. Piechowiak pracował m.in. jako wicekonsul w ambasadzie RP w Rzymie.

Zdaniem rządu, wzmożenie działań w tym zakresie jest potrzebne, ponieważ na gruncie obowiązującego prawa "proces inwestycyjny pozostaje wieloaspektowy, bowiem składa się na niego zarówno etap lokalizowania danej inwestycji w przestrzeni, dokonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, szeroko pojęty proces budowlany - od momentu rozpoczęcia budowy po oddanie inwestycji do użytkowania".

Rząd uważa także, że dla stworzenia sprzyjających warunków do inwestowania w Polsce nie bez znaczenia są zachęty fiskalne i wszelkie dodatkowe formy wsparcia w postaci dozwolonej pomocy publicznej. - Obszary te pozostają w kompetencjach poszczególnych członków Rady Ministrów. Z uwagi na powyższe aspekty zasadne jest powierzenie koordynacji działań jednemu organowi, który stworzy spójny schemat działania w zakresie tworzenia dogodnych warunków inwestowania współpracując w tym zakresie z członkami Rady Ministrów - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Czytaj także: Reforma służby zagranicznej - powstanie zawodowy korpus dyplomatów>>