Uczestnicy zorganizowanego po raz 12 badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC, jako główne atuty Polski wskazują wielkość rynku wewnętrznego oraz stabilność gospodarczą. 94 proc. zagranicznych firm cieszy się, że zainwestowało w Polsce i deklaruje, że zrobiłoby to ponownie, a 53 proc. - planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne w naszym kraju w 2019 roku.

Jednak jako słaby element wymieniają one "zmienność i niejasność przepisów, niską efektywność sądownictwa gospodarczego i podatkową biurokrację. - To są obszary wymagające zdecydowanej poprawy - komentują autorzy badania.
Z badania wynika, że zagraniczni inwestorzy po raz kolejny najniżej ocenili czynniki związane z legislacją (np. ocena jasności i spójności przepisów prawnych: 2,75 pkt). Ich zdaniem w Polsce jest też skomplikowany system podatkowy, (formalności związane z podatkami ocenione na 2,76 pkt). Żółtą kartkę otrzymały też sądy gospodarcze za efektywność pracy (2,73 pkt).

Czytaj: Polska nadal krajem docelowym dla 86 proc. migrantów zarobkowych z Ukrainy >>
 

- Wyraźnie widać, że to właśnie biurokracja jest obecnie największą barierą rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w naszym kraju. W porównaniu z minionym rokiem oceny czynników związanych z kondycją prawa i sądownictwa w Polsce najbardziej się pogorszyły. Mimo to, tegoroczne badanie podtrzymuje wysoki w ostatnich latach ogólny optymizm zagranicznych inwestorów w ocenie warunków do prowadzenia biznesu w naszym kraju - podsumował wyniki badania Przemysław Polaczek z Grant Thornton.