Partnerstwo publiczno-prywatne w budowie dróg od lat z powodzeniem stosowane jest zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Zalety płynące z wykorzystywania modelu PPP w inwestycjach drogowych powoli zaczynają być też zauważane przez polskich samorządowców. Pierwsze tego typu projekty realizowane są już na Pomorzu. Do wdrożenia kompleksowych programów w zakresie budowy dróg w modelu PPP przygotowują się też niektóre województwa.

Budowa dróg w formule PPP może nieść ze sobą wiele korzyści. Umożliwi nie tylko szybszy proces inwestycyjny, lecz także znacząco podniesie jakość świadczonych usług. W ramach PPP partner prywatny odpowiedzialny jest nie tylko za budowę lub remont drogi, ale przede wszystkim za sfinansowanie robót budowlanych oraz bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej przez wiele lat –mówi dr Rafał Cieślak, radca prawny z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Model PPP jako jedna obecnie forma finansowania inwestycji komunalnych może być także neutralny z punktu widzenia zadłużania się samorządów. Niezwykle znaczącym elementem tego typu umów jest możliwość takiego rozłożenie zadań i ryzyka pomiędzy obydwu partnerów, żeby zobowiązania z umowy PPP nie oddziaływały negatywnie na dług publiczny j.s.t. – mówi dr Rafał Cieślak.

Zawieranie umów na budowę dróg pomiędzy partnerem publicznym a prywatnym z pewnością wpłynie również pozytywnie na rozwój lokalnej gospodarki. W aktualnej sytuacji firm z sektora drogowego może mieć to niebagatelne znaczenie. Realizacja tego typu przedsięwzięć podnosi także atrakcyjność okolicznych terenów inwestycyjnych.

Zamiast więc czekać na kolejne wsparcie z Unii Europejskiej lub organizację następnej imprezy tak dużej, jak Euro2012, samorządy powinny poszukać alternatywnych rozwiązań ułatwiających budowę, remonty i utrzymanie dróg. Jednym z nich jest z całą pewnością partnerstwo publiczno-prywatne, które zdecydowanie ułatwia przezwyciężenie chronicznego braku funduszy publicznych na inwestycje drogowe, a także pozwala na budowę dróg w oparciu o wiedzę i doświadczenie partnera.

Źródło: Consulting & More