Pytanie
Od 11 marca 2013 r. pracodawca zatrudnił pracownicę na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownica legitymuje się stażem urlopowym niższym niż 10 lat. Jest to jej pierwsza w życiu praca zawodowa. Od 16 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, a następnie rodzicielskim. Ponieważ nie korzystała z urlopu wypoczynkowego chciałaby przed przejściem na urlop wychowawczy wykorzystać urlop wypoczynkowy.
Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje tej pracownicy za 2013 r., a ile za 2014 r.?
Pracownica chce przejść na urlop wychowawczy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego.