Teraz  została sfinalizowana transakcja sprzedaży całego majątku Go Sport. Nabywcą jest SPORTSDIRECT.COM Poland. Spółka należy do notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Frasers Group, posiadającej sieć sklepów w ponad dwudziestu krajach, w tym w Polsce. Sprzedaż GO Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości. Jak na polskie warunki jest to niebywałe, ponieważ upadłości zazwyczaj toczą się dużo dłużej, nawet latami. To pierwsza spółka z listy sankcyjnej, której ogłoszono upadłość a następnie sprzedano jej majątek

Upadłość Go Sport dużym wyzwaniem

- Od samego początku sprawa niosła wiele wyzwań - zarówno prawnych (pierwszy taki przypadek w Polsce), jak i organizacyjnych (majątek zamrożony sankcjami rozsiany po całym kraju, w głównych galeriach handlowych). Najpierw nie było wiadomo, czy w ogóle można ogłosić upadłość podmiotu wpisanego na listę sankcyjną, skoro jego aktywa są zamrożone. Jak już dopuszczono tę możliwość, przyszło zmierzyć się z nietypową procedurą upadłości, w której – wbrew tradycyjnemu modelowi – wiodącej roli nie pełnił tradycyjny duet każdej upadłości, czyli „syndyk i sędzia-komisarz”, lecz należało do procesu włączyć Szefa KAS. Syndyk, by móc dokonać sprzedaży majątku czy pokrywać bieżące koszty, jak chociażby koszt zabezpieczenia i inwentaryzacji majątku Spółki, musiał uzyskiwać zgodę Szefa KAS, nawet jeżeli prawo upadłościowe w danej sytuacji przewiduje tylko zgodę sędziego-komisarza czy też autonomię syndyka. Pojawił więc się swoisty trzeci organ postępowania upadłościowego, czyli Szef KAS - wyjaśnia Bartosz Sierakowski, syndyk Go Sportu, doradca restrukturyzacyjny, wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, 

W związku z realizacją transakcji sprzedaży do masy upadłościowej wpłynęło blisko 30 mln zł brutto. Ponadto syndykowi udało się uzgodnić z nowym właścicielem pokrycie części kosztów związanych z zarządzaniem majątkiem Go Sport. Teraz przyjdzie czas na ustalenie listy wierzycieli oraz podział środków pomiędzy wierzycieli, w tym na rzecz pracowników.