Pytanie
Zamierzamy wykonać usługę montażu wykładziny antystatycznej u naszego kontrahenta w Niemczech (obydwa podmioty są podatnikami VAT). W związku z tym dokonujemy w Polsce zakupu wykładziny oraz innych niezbędnych do jej położenia materiałów.
W jaki sposób zafakturować taką transakcję?
Czy poprawne będzie potraktowanie wszystkiego łącznie jako usługi montażu wykładziny?
Czy może należałoby oddzielnie wystawić fakturę na sprzedaż wykładziny, a odrębnie na usługę montażu?
Czy przy usłudze można przerzucić na nabywcę obowiązek jej opodatkowania w Niemczech na zasadzie odwrotnego obciążenia?
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od takiej sprzedaży i po jakim kursie przeliczyć kwoty wyrażone w walutach?