GDDKiA twierdzi, że to Bilfinger Berger Budownictwo SA ponosi wyłączną winę za problemy z obniżeniem jezdni Południowej Obwodnicy Gdańska. Zostało to potwierdzone w wyniku szczegółowych, specjalistycznych badań, które dodatkowo wskazały na ukrywanie przez wykonawcę zjawiska osiadania tego krótkiego odcinka w trakcie realizowanych prac. Jak twierdzi Generalna Dyrekcja, nie miało to żadnego związku z opracowanym przez Transprojekt Gdański projektem trasy.

Ze względu na trudne warunki gruntowe, prace związane ze wzmocnieniem podłoża przy budowie Południowej Obwodnicy Gdańska zostały powierzone przez GDDKiA nadzorowi naukowemu specjalistów z Politechniki Gdańskiej z katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska: prof. dr. hab. Adamowi Boltowi i dr Grzegorzowi Horodeckiemu.


Źródło: www.gddkia.gov.pl