W środę w Gdańsku zastępca prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz i p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol podpisali umowę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w wysokości ponad 286 mln zł realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A.

W ramach projektu do 2020 roku mają być zbudowane linie tramwajowe w ul. Nowej Bulońskiej Północnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz w ul. Nowej Warszawskiej, przebudowane tory tramwajowe na Stogi (w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej). Zakupionych zostanie też 15 dwukierunkowych, dwuczłonowych tramwajów do obsługi nowobudowanych linii. W ramach projektu mają też powstać wiaty tramwajowe i autobusowe oraz system informacji pasażerskiej na terenie miasta.

Uczestniczący w uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił, że „realizowany w Gdańsku projekt świetnie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w to, co chcemy robić dla Polski, dla Pomorza”. Zaznaczył, że „jest to kolejny etap rozbudowy systemu transportu zbiorowego w Gdańsku wspierany przez ministerstwo z POIiŚ”. Poinformował, że z dostępnych 9,7 mld zł z POIiŚ podpisano już umowy na ponad 80 proc. dostępnych środków.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ocenił, że „realizacja projektu zmieni rzeczywistość Gdańska”. Liczy, że dzięki rozbudowie linii tramwajowych wiele osób zrezygnuje z dojazdów do Śródmieścia własnym samochodem.

P.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol powiedział, że projekt gdański otrzymał dofinansowanie w wyniku postępowania konkursowego, bo jego realizacja zapewnia efekty oczekiwane przez mieszkańców. „Zwiększa bezpieczeństwo, komfort i niezawodność transportu publicznego oraz zmniejsza emisję szkodliwych substancji do powietrza” – argumentował. „Ten projekt niewątpliwie wpływa na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gdańsku” – podkreślił.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że „Nowa Bulońska Północna jest bardzo oczekiwaną przez Gdańszczan inwestycją łączącą południowe dzielnice Gdańska”. „To jest ważny projekt, bo budujemy nowe linie tramwajowe przy ulicach: Nowej Bulońskiej Północnej i Nowej Warszawskiej, modernizujemy tory tramwajowe na Stogi i kupujemy 15 nowych tramwajów” – mówiła. Zaznaczyła, że miasto przygotowuje kolejne projekty związane z rozwojem transportu w celu połączenia południowych dzielnic miasta, zwłaszcza z Wrzeszczem.

Przypomniała, że wcześniej w Gdańsku zostało zrealizowanych wiele projektów związanych z rozbudową i modernizacją transportu tramwajowego w mieście. Wymieniła budowę linii na Chełm, do pętli Świętokrzyska, w dzielnicy Piecki-Migowo a także modernizacje torów na terenie całego miasta.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap IV A został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.(PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Marek Michałowski