MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego

Studia uwzględniają specyfikę mechanizmów rynkowych oraz funkcjonujących na nim podmiotów, a także dynamikę zachodzących zmian w otoczeniu prawnym, ekonomicznym i technologicznym. Niewątpliwie atutem programu jest przekazywanie wiedzy przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i energetyce, a także duża ilość zajęć interaktywnych i praktycznych, case-ów, ćwiczeń.

MBA Energetyka to trzysemestralny program dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić oraz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami organizacji.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Przy zapisach na studia do 30 czerwca przysługuje 10% zniżki w czesnym. Absolwentów Uczelni Łazarskiego obejmuje natomiast 20% zniżki. Promocje nie łączą się.

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 22 54 35 322, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl.