Spotkanie poświęcone będzie omówieniu problemów związanych z wdrożeniem programu energetyki jądrowej w Polsce, w kontekście potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej na terenie województwa pomorskiego. Dodatkowo uczestnicy spotkania przeanalizują uwagi do zapisów ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Źródło: www.gdansk.uw.gov.pl