Park narodowy to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. Według polskiej ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest to obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.

Pierwszym parkiem narodowym na świecie był utworzony w 1879 r. amerykański Park Yellowstone. Położony w północnej Szwecji Parku Narodowy Sarek został utworzony w 1909 r.

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe. Są one niezwykle zróżnicowane i ciągną się od pasa nadmorskiego, przez pojezierza i niziny, aż do gór na południu Polski. Zajmują one łącznie powierzchnię ponad 314 tys. ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Najstarszymi parkami narodowymi w Polsce są Białowieski Park Narodowy i Pieniński Park Narodowy, które zostały utworzone w 1932 r. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 24 maja 2016 r.