W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad pakietem projektów nowelizacji prawa budowlanego. Resort chce, by w gminach nieposiadających planów zagospodarowania przestrzennego, w sprawach inwestycji budowlanych decydowała polityka miejska.
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zastąpiłaby decyzja o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego. Plan, uwzględniający standardy i intensywność zabudowy, sporządzałby inwestor dla terenu, na którym zamierza budować. W myśl nowych przepisów, nie byłyby potrzebne pozwolenia na budowę. Projekt budowlany musiałby zostać zarejestrowany przez projektanta i inwestora w specjalnej bazie, dopiero wtedy na jego podstawie prowadzona byłaby budowa. Ministerstwo Infrastruktury chce także ułatwić deweloperom, spółdzielniom mieszkaniowym i Towarzystwom Budownictwa Społecznego dostęp do dysponowania nieruchomościami. Chodzi o transfer tych nieruchomości z gminnych zasobów gruntów, lepsze gwarancje kredytowe na budowę infrastruktury a także udział w budowie struktury osiedlowej.

źródło: Gazeta Prawna, 27 lutego 2008 r.