Remont zostanie podzielony na etapy, tak aby prowadzone prace, jak najmniej utrudniały ruch na autostradzie. Zakres prac obejmie między innymi: remont nawierzchni jezdni; ścięcie, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy; odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu autostrady A4; wymianę dylatacji bitumicznych obiektów inżynierskich; wymianę barier dwustronnych na bariery szybkorozbieralne na przejazdach awaryjnych; wymianę uszkodzonych elementów odwodnieniowych, regulację studzienek.
Wartość inwestycji: 16.519.010,92 zł brutto.


(www.gddkia.gov.pl)