Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013. Poznańska spalarnia, jako jedyna z sześciu budowanych w Polsce, realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Koszt budowy poznańskiej spalarni odpadów komunalnych szacuje się na ponad 925 mln zł, a dofinansowanie z UE to ponad 330 mln zł. Inwestycja ma być gotowa za 2 lata i będzie przetwarzać do 210 tys. ton odpadów rocznie. Projekt obejmuje budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) wraz z odzyskiem energii cieplnej i produkcją energii elektrycznej w układzie kogeneracji. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie oraz organizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta oraz 9 wielkopolskich gmin, które wspólnie tworzą Związek Międzygminny. Dofinansowywana instalacja, w oparciu o metodę kogeneracji, pozwoli na zasilanie miejskiej sieci w ciepłą wodę oraz sieci publicznej w energię elektryczną. Spalarnia będzie również wyposażona w instalację zapewniającą efektywne oczyszczanie spalin.

Opracowanie: Maria Pietkiewicz

(www.mos.gov.pl)