W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Głównym jej celem jest dostosowanie polskich przepisów do obowiązującego już Rozporządzenia 2016/403 WE. Od stycznia 2017 r. podzieliło ono naruszenia na najpoważniejsze (NN), bardzo poważne (BPN) i poważne (PN). W razie odnotowania wykroczenia najpoważniejszego lub kilku bardzo poważnych albo poważnych, administracja drogowa jest zobowiązana wszcząć procedurę utraty dobrej reputacji. A w razie orzeczenia utraty dobrej reputacji przewoźnikom grozi ograniczenie prowadzonej działalności w postaci zmniejszenia liczby wykorzystywanych przez nich ciężarówek.


LEX Prawo Europejskie >>

Nowela wprowadza również odpowiedzialność administracyjną na zarządzającego transportem, np. prowadzącego działalność gospodarczą czy też inną osobę wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.
Czytaj więcej: Naruszenia reputacji po polsku dobiją przewoźników >>

Zgodnie z projektowanym art. 92a naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego wymienionych w załączniku nr 3 i 4 stanowi  jednocześnie znamiona wykroczenia albo przestępstwa, to w stosunku do podmiotu będącego osobą fizyczną stosuje się wyłącznie przepisy o odpowiedzialności administracyjnej.  W szczególności chodzi o fałszowanie dokumentacji, ewidencji czasu pracy oraz ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy. Te czyny  bowiem  wyczerpują jednocześnie znamiona przestępstw z art. 270 § 1 i art. 276  Kodeksu karnego.
Projekt spotkał się też z falą krytyki z powodu znaczącego podwyższania kar. Dla przedsiębiorców z 10 do 15 tys. zł, a dla zarządzających transportem z 2 do 5 tys. zł. Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich podczas konsultacji zwracał uwagę, że projektodawca umożliwia karanie sankcjami o 30 proc. wyższymi niż obecnie, a to może doprowadzić nawet do upadłości części z firm transportowych.

We wtorek odbyło się też pierwsze czytanie nowej ustawy o tachografach.
Czytaj więcej: Wkrótce zmienią się przepisy o tachografach >>


* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.