Pytanie
Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z zapisem w umowie klient odsprzeda spółce dokumentację projektową niezbędną do wykonania przyłącza ze szczególnym uwzględnieniem projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzyskanymi aktami (uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, zgodami osób trzecich, tytułami prawnymi w postaci aktów ustanowienia służebności przesyłu) oraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych dokumentacji i ich elementów. Wartość dokumentacji projektowej, którą klient odsprzeda spółce wynosi 740 zł.
Czy wypłacone osobie fizycznej z tego tytułu wynagrodzenie jest kwalifikowane jako przychód z innych źródeł, który należy rozliczyć w deklaracji rocznej?
Czy Spółka powinna wystawić osobie fizycznej z tego tytułu PIT-8C?