Pytanie
Moja firma będzie świadczyła usługi instalacji i montażu urządzeń nawigacyjnych na nowo wybudowanym statku. Zlecenie na montaż uzyskaliśmy od armatora zagranicznego - Rosjanina. Usługa świadczona będzie na statku w porcie Gdańsk. Statek jest budowany przez polską stocznię. W zeszłym roku to właśnie nasza firma dostarczała sprzęt nawigacyjny (który ma być teraz przez nas montowany), z tym, że faktury na dostawę tego sprzętu zostały wystawione na stocznię, a nie na armatora. Obecnie zaś będziemy świadczyć usługi montażu wcześniej dostarczonego sprzętu, tylko że już na rzecz armatora (Rosjanina). Po zakończeniu prac instalacyjnych, statek wypłynie z Polski. Zgodnie z zawartą z nim umową, armator zapłaci część należności w formie zaliczki przed wykonaniem usługi.
Zastanawiam się, czy w tej sytuacji powinna zostać wystawiona faktura na zaliczkę, a jeśli tak, to z jaką stawką podatku VAT?
Jak ma wyglądać faktura końcowa, z jaką stawką, a jeżeli z niższą, to na jakiej podstawie?
Czy jest to usługa świadczona na majątku ruchomym jako usługa uszlachetniania?