Pytanie
Zawarliśmy z osobą fizyczną umowę zlecenie. W ramach tej umowy w przypadku awarii sprzętu komputerowego u klientów naszej firmy zleceniobiorca ma wykonywać tam drobne naprawy. Zleceniobiorca jest zatrudniony w innej firmie na umowę o pracę. Za wykonaną usługę należy się zleceniobiorcy wynagrodzenie plus zwrot kosztów dojazdu samochodem zleceniodawcy według kilometrówki (zgodnie z rozporządzeniem dla budżetówki). Zgodnie z przepisami zwrot kosztów dojazdu u zleceniobiorcy jest zwolniony z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia, jeśli jest oczywiście związany z przychodami firmy. Nie mówimy o ryczałcie za jazdy po mieście - tylko o podróżach służbowych.
Czy w przypadku zleceniobiorcy, aby zastosować zwolnienie z podatku dochodowego do każdego wyjazdu, musi być wystawione polecenie wyjazdu służbowego?
Czy w ogóle musi być taki dokument?
Czy musi być dodatkowy dokument ewidencji przebiegu pojazdu?
Czy na koniec miesiąca mógłby zleceniobiorca sporządzać listę miejsc do których wyjeżdżał i liczbę kilometrów i na tej zbiorczej podstawie bez delegacji byłyby rozliczane wyjazdy służbowe- to znaczy zwrot kosztów dojazdu.
Czy powinien zleceniobiorca sporządzać jakieś inne dokumenty by było zachowane prawo do zwolnienia z podatku dochodowego