Pytanie
Zleceniobiorca porusza się samochodem służbowym osobowym lub ciężarowo-osobowym (przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą, poniżej 3,5 tony).
Czy powinien zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133) otrzymać skierowanie od pracodawcy na badania lekarskie (w tym: badania okulistyczne, neurologiczne i testy sprawności psychoruchowej) skoro w ogóle na jakiekolwiek badania (wstępne, kontrolne i okresowe) nie jest kierowany?