Pytanie
Dwóch panów prowadzących działalności gospodarcze zawiązało spółkę cywilną. Następnie złożyli wniosek do starosty o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Wniosek został podpisany przez obu wspólników, którzy wnieśli jedną opłatę skarbową.
Czy wobec tego zezwolenie może być wydane na spółkę cywilną czy na każdego wspólnika osobno i wobec tego powinni złożyć dwa wnioski i dwie opłaty skarbowe?
Czy może starosta wydaje jedną decyzję, a otrzymują ją obaj wspólnicy?
Jaki powinien być zapis tej decyzji? "Zezwalam Panu i Panu tworzącym spółkę cywilną o nazwie Firma X na transport odpadów"?
Czy jakaś inna forma?