Pytanie
Podatniczka miała przeprowadzoną kontrolę podatkową za marzec 2012 r. w zakresie podatku VAT. W trakcie tej kontroli stwierdzono, że podatniczka przyjmowała na konto pieniądze od swojego konkubenta i ze swojego konta regulowała jego faktury. Kontrolujący zakwalifikowali te wpłaty jako depozyt nieprawidłowy i zastosowali opodatkowanie stawką 20% PCC do tych wpłat.
Czy zasadnym jest zastosowanie stawki 20% skoro podatniczka "nie powołuje się" na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, tylko organ ujawnił to sam przy okazji kontroli podatkowej w zakresie innych podatków niż PCC?
Czy jeśli teraz podatnik złoży w urzędzie skarbowym deklaracje za okres od stycznia 2011 do lutego 2012 r. (za okres nieobjęty kontrolą podatkową) wraz z czynnym żalem i zapłaci odsetki, to czy jest ryzyko zastosowania przez organ podatkowy stawki 20% podatku?