Pytanie
Spółka jawna zajmująca się obrotem mrożonkami podpisała umowę z barem (punkt gastronomiczny i sklep w jednym) na dostawę swoich produktów mrożonych. Produkty te będą sprzedawane jako towar handlowy, bądź bądą podawane jako posiłki w punkcie gastronicznym. Umowa między stronami obowiązuje spółkę do zapłacenia na wstępie umowy pewnej kwoty, która stanowi wstępne wynagrodzenie punktu gastonomicznego. w dalszej persepektywie punkt gastonomiczny będzie wynagradzany od obrotu towarami hurtownika.
Czy to wstępne wynagrodzenie stanowi dla spółki jawnej koszt uzyskania przychodu?