Pytanie
Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony. Do tej pory zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania, oprócz zamieszczenia wyjaśnień na stronie internetowej, przesyłał ich treść wszystkich wykonawcom, którzy złożyli zapytania do postępowania.
Czy będzie to zgodne z przepisami p.z.p., jeżeli zamawiający zamiast wyjaśnień prześle wykonawcom, którzy złożyli zapytania jedynie informację, o zamieszczeniu na stronie internetowej wyjaśnień do przetargu?
Z przepisów p.z.p. nie wynika bowiem, iż zamawiający ma obowiązek przesłać wyjaśniania wykonawcom, którzy złożyli zapytania.