Pytanie
Pracownica przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Po powrocie do pracy złożyła wniosek o skrócenie wymiaru czasu pracy z 8 godzin na 6 godzin dziennie ze względu na stan zdrowia. Pracodawca przychylił się do wniosku. Obecnie pracownica była na okresowych badaniach lekarskich, otrzymała zdolność do pracy na okres 5 miesięcy. Na zaświadczeniu lekarz napisał "Wskazana praca w niepełnym wymiarze godzin".
Czy jest to informacja dla pracodawcy wiążąca i w tej sytuacji nie może zwiększyć wymiaru czasu pracy?
Pracodawca ze względu na obłożenie pracą potrzebuje osoby w pełnym wymiarze pracy.
Jakie w takiej sytuacji ma możliwości?