Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów żywnościowych opodatkowaną w formie karty podatkowej. Zamierza podpisać z firmą X umowę marketingową polegającą na zakupie przez niego znaczków, które klient wymieniałby na nagrody w firmie X. Powyższe działanie ma na celu utrzymanie klientów i obrotów w związku z coraz silniejszą konkurencją na lokalnym rynku. Uważam, że ww. działania są traktowane jako usługi specjalistyczne w rozumieniu art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zgodnie z interpretacją IPPB1/415-23/09-2/JB z dnia 2009.03.20 wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Czy zakup materiałów promocyjnych oraz usługi marketingowej jest usługą specjalistyczną w rozumieniu art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?