Pytanie
Zakład zajmuje się od lat dziewięćdziesiątych konfekcjonowaniem preparatów chemicznych (magazynowanie komponentów, mieszanie według własnych receptur kilku składników, pakowanie, wysyłka) przy dosyć małej skali działalności. Firma przejęła istniejące budynki magazynowe i w nich zorganizowała swoją działalność. Działalność ta nie byłaby na mocy dzisiejszych przepisów sklasyfikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Kiedy rozpoczęto działalność nie było prawdopodobnie żadnych uzgodnień jak pozwolenie na użytkowanie, gdyż uznano pewnie, że sposób użytkowania nie odbiega od dotychczasowego. Natomiast według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2005 r., teren zakładu zakwalifikowany jest pod działalność: składowanie i magazynowanie (nie ma słowa o żadnej formie produkcji).
Czy kontynuowanie bieżącej działalności wiąże się z jakimś ryzykiem, sankcjami? Rozumiem, że problem może się pojawić np. w przypadku, rozbudowy czy przebudowy i występowania o pozwolenie budowlane lub uzgodnienie projektu budowlanego (ryzyko odmowy wydania decyzji)?