Pytanie
Czy za pracownika zatrudnionego na pełen etat wykonującego pracę w szczególnych warunkach (praca w warunkach mikroklimatu zimnego – prace wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza poniżej 0°C) pracodawca musi odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych?
W ciągu zmiany roboczej pracownik przebywa w mroźni ok. 200 min. (temp. -25°C), 255 min. przebywa poza mroźnią (temp. +8°C), 25 min. przerwa na posiłek. Pracownik pracę wykonuje na przemian – nie przebywa w mroźni cały czas. Pracownicy są przypisani ściśle do tego stanowiska – jest to ich stałe zajęcie. Sporadycznie wykonują inne czynności zlecone przez pracodawcę.