Pytanie
Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika, który w styczniu 2014 r. był w pracy 2 dni, następnie przebywał na rehabilitacji 29 dni. Za styczeń zostało mu wypłacone wynagrodzenie za cały miesiąc. Zwolnienie lekarskie za 29 dni stycznia dostarczył w lutym i dodatkowo zwolnienie za 5 dni lutego.
Jak należy rozliczyć zwolnienie za styczeń 2014 r.?
Miesiąc luty miał 28 dni, za które przysługiwało pełne miesięczne wynagrodzenie.
Czy 1 dzień, który pozostaje po odliczeniu 28 należy skorygować z wynagrodzenia w miesiącu marcu łącznie z 5 dniami zwolnienia lekarskiego z lutego?