Pytanie
Pracownik administracji jest zatrudniony na czas określony w okresie: 1 września 2011 r. - 31 sierpnia 2012 r., 1 września 2012 r. -31 sierpnia 2013 r. Obecnie ma otrzymać trzecią umowę na czas określony od 1 września 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r. Według przepisów Kodeksu pracy powinna być to umowa na czas nieokreślony, jednak nasza jednostka ma pozwolenie z organu prowadzącego na zatrudnienie tej osoby na rok szkolny.
Jak należy sformułować umowę o pracę z tym pracownikiem: czy na czas określony czy na czas nieokreślony zgodnie z decyzją organu prowadzącego?