Pytanie
Spółka posiada szereg miejsc prowadzenia działalności w różnych regionach Polski. Zarząd mieści się w Warszawie. Dyrektorzy odpowiedzialni za dany dział i region często odwiedzają regiony i spotykają się z pracownikami w restauracjach. Do faktur dokumentujących wydatek za usługi gastronomiczne dołączona jest lista pracowników biorących udział w spotkaniu.
W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi negocjacje z przedstawicielami firm zagranicznych. Spółka zaprasza gości do restauracji. Z uwagi na fakt, że są to goście zagraniczni ze Spółek należących do grupy powiązanych kapitałowo nazwiska są ich znane. Do faktura za usługi gastronomiczne dołączona jest lista gości i pracowników uczestniczących w spotkaniu.
Czy wydatki za usługi gastronomiczne powinny być doliczone do dochodu pracowników biorących udział w spotkaniu w restauracji?
Czy wydatki za usługi gastronomiczne stanowią przychód gości zagranicznych i czy Spółka powinna wystawić PIT-8C i przekazać do właściwego urzędu skarbowego?