Pytanie
Podatnik zamknął działalność gospodarczą w dniu 7 czerwca 2013 r., składki za czerwiec zapłacił w lipcu, czy będzie mógł odliczyć je w rozliczeniu rocznym za 2013 r.?
W dniu 6 czerwca otrzymał fakturę za usługi z terminem płatności 13 czerwca. Do dnia 22 lipca tej faktury jeszcze nie zapłacił.
Czy podatnik powinien tę fakturę wyksięgować z kosztów, jeśli zapłaci ją pod koniec lipca, czy będzie mógł w rozliczeniu rocznym za 2013 r. wliczyć ją w koszty?
Podatnik otrzymał fakturę dotyczącą działalności wystawioną w lipcu 2013 r.
Czy również ta faktura może być rozliczona w rozliczeniu rocznym?