Pytanie
Prowadzę działalność budowlaną na zasadach ogólnych (PKPiR) od roku 2008. W roku 2010 nabyłem środki trwałe, za które zapłaciłem gotówką ale nie posiadam żadnych faktur zakupowych, mam tylko protokół przekazania tych środków trwałych. Cześć zakupów robiłem przez Allegro i też nie mam na to żadnej faktury chociaż fizycznie to kupiłem. Nie jestem w stanie wymusić na sprzedawcy dokumentu zakupu, a oni nie chcą mi go wystawić.
Czy mogę na podstawie oświadczeń przekazać te środki trwałe do firmy i zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów?
Czy w oświadczeniu podać kwotę, którą zapłaciłem czy przyjąć ceny rynkowe?