Pytanie
Jesteśmy spółką jawną prowadzącą pełną księgowość. W grudniu 2008 r. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne tylko dla naszych pracowników i wspólników spółki. Na spotkaniu były omówione wyniki i osiągnięcia firmy za 2008 r. oraz plany rozwoju krótko i długoterminowe. Cała prezentacja stanowi załącznik do kosztów integracyjnych. Spotkanie miało na celu integrację pracowników zatrudnionych w terenie (przedstawicieli handlowych) z pracownikami stacjonarnymi w siedzibie spółki, ale też wiązało się z kolacją wigilijną. Ponieśliśmy wydatki na wynajęcie sali oraz konsumpcję w hotelu, a także na słodycze i wino.
Czy tego typu wydatki są w całości kosztem uzyskania przychodów?