Pytanie
Wspólnik spółki cywilnej przebywa na zasiłku chorobowym, w związku z wylewem. Teraz ZUS przyznał mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ubezpieczony porusza się na wózku inwalidzkim. Drugi wspólnik tej spółki kontynuuje prowadzenie działalności. W konsekwencji temu pierwszemu przysługuje 50% udziału w dochodach. Pracownik ZUS poinformował jednak ubezpieczonego, że jeśli będzie uzyskiwał dochody ze spółki, mimo że nie pracuje (bo nie może), to nie przysługiwało mu prawo do zasiłku i nie powinien otrzymywać świadczenia rehabilitacyjnego.
Czy powyższe wyjaśnienie jest słuszne?