Pytanie
Wspólnik spółki jawnej prowadzi dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Wynajmuje na potrzeby działalności gospodarczej spółki jawnej, w której jest wspólnikiem powierzchnię użytkową swojej nieruchomości, dochodów z tytułu najmu nie zalicza do przychodów jednoosobowej działalności gospodarczej, bo wynajmuje lokal nie w ramach prowadzonej działalności, ale jako osoba fizyczna. W związku z tym jednak, że jest czynnym podatkiem VAT wystawia fakturę VAT na ww. najem ze stawką podstawową 23% i rozlicza w deklaracji VAT wraz z pozostałą sprzedażą ze swojej działalności.
Czy postępowanie podatnika jest prawidłowe?
Czy spółka jawna może odliczyć sobie VAT naliczony?