Pytanie
Osoba fizyczna zakupiła w 2010 r. nieruchomość. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą i chce tą nieruchomość wykorzystywać w tej działalności. W najbliższym czasie planuje ją zmodernizować, w tym celu musi posiadać zgodę konserwatora zabytków, dokonać zmian w urzędzie gminy i przekształcić lokal mieszkaniowy w usługowy itd.
Czy na chwilę obecną, kiedy nie są jeszcze dopełnione ww. formalności, osoba może wciągnąć ten lokal do ewidencji jako środek trwały w budowie na podstawie oświadczenia i odpisywać VAT od zakupów związanych z tą inwestycją?