Pytanie
Czy można wydać decyzję odmowną w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli wnioskodawczyni zamiast zaświadczenia lekarskiego dołączyła do wniosku oświadczenie, w którym stwierdza, iż nie podlegała opiece medycznej przed 10 tygodniem, ale dopiero od 32 tygodnia ciąży?
Czy takie oświadczenie wystarczy do wydania decyzji, czy też należy wezwać stronę, aby dołączyła do wniosku stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza ginekologa lub położną?