Pytanie
Spółka jawna prowadząca placówkę gastronomiczną zatrudniła, na umowę o pracę, jednego ze wspólników w charakterze kucharza. W związku z tym, że posiada on odpowiednie kwalifikacje i bardzo dobrze gotuje, takie rozwiązanie wydało się dla spółki jak najbardziej optymalne. Wynagrodzenie, w części przypadającej na pracującego wspólnika, nie będzie dla niego kosztem uzyskania przychodów.
Jak należy postąpić z wniesionym przez tego wspólnika wkładem w postaci nazwy firmy (wcześniej prowadził działalność samodzielnie pod taką samą nazwą jak obecna nazwa spółki) oraz recepturę ciasta do robienia pizzy?
Czy drugi ze wspólników (spółka jest dwuosobowa) powinien rozpoznać z tego tytułu dochód z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń i go opodatkować?